อีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญของ Metacity ในการขึ้นสู่จุดสูงสุดของบริษัทที่มุ่งเน้นในการพัฒนา Digital Signature และ Digital Certificate ร่วมกับทางบริษัท GlobalSign กับการจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญ ที่มีการเชิญชวนบุคคลสำคัญทุกท่านมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ณ ประเทศไทย

วันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท Metacity ได้มีการเยี่ยมเยือน บริษัท GMO GlobalSign Pte. Ltd ณ ประเทศสิงคโปร์ ทางเราเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีการพูดคุยและร่วมมือกันในการจัดสัมมนาในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ณ ประเทศไทย

และทางเราขอขอบคุณทาง GlobalSign สำหรับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้ รวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเราได้มีการพูดคุย เตรียมข้อมูลเนื้อหา และหวังว่างานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การกระชับความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนา Digital Signature และ Digital Certificate ในการประยุกต์ใช้และพัฒนาในทุกภาคส่วนของธุรกิจในอนาคต