E-Signature

ลายเซ็นดิจิตอลคืออะไร?

ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) ได้รับการพัฒนามาจากความต้องการในการรับรองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลในยุคดิจิตอล ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจและการทำธุรกรรมออนไลน์ เริ่มต้นจากการใช้งานเทคโนโลยีการเข้ารหัสและการใช้กุญแจส่วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public [...]

2024-07-11T16:18:41+07:00July 11, 2024|Blog@TH, E-Signature|

โปรแกรมลายเซ็นดิจิตอล: สะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย

การเปลี่ยนแปลงการลงลายเซ็น การลงลายเซ็นเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำธุรกิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การลงลายเซ็นบนกระดาษต้องใช้เวลามาก และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกปลอมแปลง แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้นำเสนอทางเลือกใหม่ คือ โปรแกรมลายเซ็นดิจิตอล ที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น [...]

2024-07-11T16:14:14+07:00July 11, 2024|Blog@TH, E-Signature|

แนะนำ 5 โปรแกรมเซ็นเอกสารออนไลน์

โปรแกรมเซ็นเอกสารออนไลน์ (Digital Signature Software) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยความสามารถในการยืนยันตัวตนและความถูกต้องของเอกสาร ทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วและความปลอดภัยสูง เช่น ธุรกิจการเงิน, [...]

2024-07-10T16:00:45+07:00July 10, 2024|Blog@TH, E-Signature|

ลายเซ็นดิจิตอลและกฎหมาย: มาตรฐานใหม่สำหรับการลงนามในเอกสาร

ลายเซ็นดิจิตอลได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยให้การลงนามในเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย ลายเซ็นดิจิตอลนั้นต่างจากลายเซ็นธรรมดาที่ต้องการกระดาษและหมึก ลายเซ็นดิจิตอลเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทำให้การลงนามในเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญา การยืนยันตัวตน [...]

2024-07-10T15:41:15+07:00July 10, 2024|Blog@TH, E-Signature|

ลายเซ็นดิจิตอล: เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นในการเซ็นเอกสาร

ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเซ็นเอกสารเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยขึ้น โดยมีการใช้งานมาตั้งแต่ช่วงปี 1990s การพัฒนาลายเซ็นดิจิตอลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คุณสมบัติของลายเซ็นดิจิตอล หมายเลข [...]

2024-07-09T16:13:47+07:00July 9, 2024|Blog@TH, E-Signature|

บริการลายเซ็นดิจิตอล: สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย!

บริการลายเซ็นดิจิตอล หรือ Electronic Signature เป็นวิธีการลงนามในเอกสารผ่านระบบดิจิตอล ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างสามารถทำได้ผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้ลายเซ็นดิจิตอลจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย [...]

2024-06-28T13:50:06+07:00June 28, 2024|Blog@TH, E-Signature|

ระบบรับรองลายเซ็นดิจิตอล: ความปลอดภัยและสะดวกสบายในยุคดิจิตอล

ระบบรับรองลายเซ็นดิจิตอลได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมออนไลน์ การพัฒนานี้เริ่มต้นจากการใช้ลายเซ็นดิจิตอลในระบบ ERP และ Workflow ต่างๆ เช่น SAP และ [...]

2024-06-28T13:46:28+07:00June 28, 2024|Blog@TH, E-Signature|

ลายเซ็นดิจิตอลในเอกสารสำคัญ

ลายเซ็นดิจิตอลเป็นการพัฒนาที่ทำให้การลงลายมือชื่อในเอกสารสามารถทำได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยในยุคดิจิตอล มันเป็นการยืนยันตัวตนและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร ซึ่งมีความสำคัญมากในธุรกิจและการดำเนินการทางกฎหมาย ลายเซ็นดิจิตอลเริ่มต้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ลงลายมือชื่อได้ โดยมีการนำมาใช้ในหลายๆ องค์กรและบริษัทเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความซับซ้อนในการทำงาน ประเภท รายละเอียด ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ลงนาม [...]

2024-06-27T15:02:18+07:00June 27, 2024|Blog@TH, E-Signature|

ข้อดีของลายเซ็นดิจิตอล

ลายเซ็นดิจิตอล เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การลงลายมือชื่อในเอกสารดิจิตอลมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากขึ้น. ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูข้อดีต่างๆ ของการใช้ลายเซ็นดิจิตอลกัน. ลายเซ็นดิจิตอลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว. ปัจจุบันลายเซ็นดิจิตอลได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐและเอกชน. ตารางเปรียบเทียบข้อดีของลายเซ็นดิจิตอล ข้อดี [...]

2024-06-27T14:58:05+07:00June 27, 2024|Blog@TH, E-Signature|

การสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิค

แนะนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิค ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการลงนามเอกสารดิจิทัล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Software ERP และ Software Workflow ได้อย่างง่ายดาย [...]

2024-06-26T14:42:50+07:00June 26, 2024|Blog@TH, E-Signature|
Go to Top