เกี่ยวกับเรา

Fusion Solution Co., Ltd บริษัทก่อตั้งปี 2005 และเริ่มพัฒนาระบบ Workflow ตั้งแต่ปี 2007 ผ่านการพัฒนาระบบการขออนุมัติทาง Electronic มามากกว่า 200 โครงการ และปัจจุบันเราพัฒนา Application สำหรับการลง Digital Signature ชื่อ Veracity เพื่อให้สอดคล้องกับการลงรายมือชื่อในมาตรา 9 , 26 , 28 และ ให้ระบบสามารถทำงานเชื่อมต่อกับ ระบบ Workflow ที่เป็นที่นิยม อย่างเช่น Power Automate , K2 , Nintex

และจากประสบการณ์มากกว่า 17 ปีเราภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจในประเทศสามารถก้าวต่อไปในโลก Digital เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบัน

2021 : Winner Microsoft Hackathon SME Solution
2020 : Microsoft Partner of the year
2018 : DocuSign Partner
2008 : Nintex Partner
2007 : Microsoft Gold Partner
2006 : Microsoft Partner
2005 : Establish Business
Meeting

เกี่ยวกับเรา

Meeting

Meta City ให้บริการด้าน Digital Signature

Meta City ให้บริการด้าน Digital Signature

ให้บริการพัฒนา Digital Signature Solution สำหรับการยื่นยันเอกสารว่าเป็นเอกสารตัวจริง
ที่ออกจากบริษัท เช่น เอกสารใบสั่งซื้อ E-tax เป็นต้น ให้บริการพัฒนา การทำสัญญา Digital
แทนการเซ็นต์กระดาษซึ่งจะได้มาเป็น File เอกสาร ที่สะดวกในการจัดเก็บ
พัฒนาการสั่งซื้อในระบบ Digital ที่สามารถยืนยันบุคคลที่สั่งซื้อ ระบบจัดการเอกสารสัญญา ( M-Contract )
การใช้ Digital Signature ร่วมกับ Document Management System ( SharePoint )