คุณสมบัติ Veracity

  • แพลตฟอร์มทำ Digital Signature แบบสมบูรณ์
  • มาตราฐานลงลายมือชื่อ มาตรา 9,26,28 ( ประกาศของ ETDA )
  • Web API เพื่อการเชื่อมต่อ ระบบ ERP หรือ Workflow ที่มีใช้อยู่
  • ระบบโมดูลลายเซ็นดิจิทัลของ PDF เพื่อส่งให้ผู้ซื้อ
  • ระบบโมดูลการจัดเก็บ Certificate แบบ Multiple Cert.
  • ระบบโมดูลการค้นหา และตรวจสอบ Log
  • สนับสนุนระบบ Multi Tenant ไม่จำกัด
  • สนับสนุนการ Sign แบบใช้ Password
  • ระบบ Permission ทั้งสำหรับ Single Tenant และ Multi Tenant
  • สนับสนุนทั้งระบบ Code base deploy และ Docker Base ใช้ได้ทั้ง Monolith และ Micro Service Architecture
Documents

บริษัทสามารถยกเลิกกระดาษที่ทำให้ขบวนการทำงานล่าช้า

PC and Mobile
Document_Icon

เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ช่วยให้การขยายกิจการทำได้ง่าย

Search_Document

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วกว่าเดิม ด้วยการใช้การทำงานแบบ Digital

Tick_Document

ไม่ต้องรอผู้บริหารอีกต่อไป

Secure_Document

ลดต้นทุนการจัดการเอกสาร

Prevent_Editing_Document

File Digital สามารถควบคุมการ Print ได้ง่าย การแจกจ่ายสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

news

ตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงได้ง่ายกว่ากระดาษ

Document_Signature

ป้องกันการแก้ไขเอกสาร

Prevent_Editing_Document

ใช้งานง่าย

Glasses_Documents

ประหยัด เหมาจ่ายรายเดือน

Prevent_Editing_Document

ปลอดภัย ( Azure Security )

Glasses_Documents

เชื่อมต่อกับ Power Automate ได้ทันที