บทความ

1.

เข้าเว็บไซต์ https://www.veracity.biz/register/ กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

2.

ระบบส่งข้อมูลการเข้าใช้งานให้ทาง Email ที่ได้ระบุไว้

3.

คลิกที่ Link URL ที่แนบไว้ จากกรอบสีแดง เพื่อเปิดเว็บไซต์ของ Admin สำหรับการสร้าง User สำหรับการใช้งานเซ็นเอกสาร

4.

คลิกที่ Link URL ที่แนบไว้ จากกรอบสีแดง เพื่อเปิดเว็บไซต์ของ User สำหรับการ​ใช้งานเซ็นเอกสาร

5.

คู่มือสอนการใช้งานระบบของ Veracity จะแนบไว้กับตัว Email ที่ Register

6.

Company code / Username / Password ที่ได้รับจาก Email นำมากรอกรายละเอียดเพื่อเข้าใช้งานบนเว็บไซต์