ทดลองใช้ฟรี!!

นาน 1 เดือน

Cloud

-พื้นที่เก็บข้อมูลบน Azure Cloud ที่มีความเสถียร 99.99%
รองรับการ Work Load ไม่จำกัด

Man

-สามารถเชื่อมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA)
เพื่อบ่งบอกถึงความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ Digital Signature

People

-ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

-Service 24×7 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Web Service และติดตามปัญหาทุกเรื่องผ่าน Portal ส่วนตัว

Servicing

ทดลองใช้ฟรี!! นาน 1 เดือน

Cloud

-พื้นที่เก็บข้อมูลบน Azure Cloud ที่มีความเสถียร 99.99%
รองรับการ Work Load ไม่จำกัด

Man

-สามารถเชื่อมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA)
เพื่อบ่งบอกถึงความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ Digital Signature

People

-ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

-Service 24×7 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Web Service และติดตามปัญหาทุกเรื่องผ่าน Portal ส่วนตัว

Servicing

ทดลองใช้ฟรี!! นาน 1 เดือน

Cloud

-พื้นที่เก็บข้อมูลบน Azure Cloud ที่มีความเสถียร 99.99%
รองรับการ Work Load ไม่จำกัด

Man

-สามารถเชื่อมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA)
เพื่อบ่งบอกถึงความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ Digital Signature

People

-ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

-Service 24×7 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Web Service และติดตามปัญหาทุกเรื่องผ่าน Portal ส่วนตัว

Servicing

    เริ่มต้นง่าย ติดตั้งง่าย