ดาวอย ร่วมมือกับ เมตาชิตี้ ในการนำองค์กร DATA ANALYTICS
สู่การใช้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างยั่งยืน

อีกความร่วมมือที่สำคัญ ดาวอย จับมือกับ เมตาซิตี้ ในการขับเคลื่อนเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล บริษัท ดาวอย จำกัด [...]

2022-06-09T00:44:28+07:00June 7, 2022|Blog@TH, News and Events|

Metacity เยี่ยมเยือน TÜV SÜD บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของสิงคโปร์

TÜV SÜD หนึ่งในพันธมิตรของ Metacity ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการพบปะร่วมมือกันในการจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญ ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ [...]

2022-06-09T00:44:18+07:00June 7, 2022|Blog@TH, News and Events|

GlobalSign จับมือ Metacity ในการร่วมกันจัดงานสัมมนาในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ณ ประเทศไทย

อีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญของ Metacity ในการขึ้นสู่จุดสูงสุดของบริษัทที่มุ่งเน้นในการพัฒนา Digital Signature และ Digital Certificate ร่วมกับทางบริษัท GlobalSign [...]

2022-05-24T16:08:44+07:00May 24, 2022|Blog@TH, News and Events|

ETDA จับมือ เจ้าของนวัตกรรม จากเวที MEiD Hackathon แลกเปลี่ยนมุมมอง ใน Live: Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ 29 เม.ย.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) [...]

2022-05-20T15:41:47+07:00May 16, 2022|Blog@TH, News and Events|

มี แคปปีตอล จับมือ เมตาชิตี้ ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล โดยการใช้เทคโนโลยี

อีกความร่วมมือที่น่าจับตา มี แคปปีตอล ประสานความร่วมมือกับ เมตาซิตี้ พร้อมใจขับเคลื่อนเข้าสู่องค์กรดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล บริษัท [...]

2022-05-20T15:42:13+07:00May 16, 2022|Blog@TH, News and Events|

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ เมตาซิตี้ มุ่งมั่นสู่ Digital Services

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ เมตาซิตี้ ยกระดับความพร้อมด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่อดิจิทัล รองรับนวัตกรรมเข้าสู่สากลมากยิ่งขึ้น เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ [...]

2022-05-20T15:42:25+07:00May 6, 2022|Blog@TH, News and Events|

Certification Authority

Certification Authority ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: [...]

2021-10-28T06:29:01+07:00September 7, 2021|Blog@TH|

Electronic Signature

Electronic Signature การเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Signature ) ปัจจุบันได้มีการนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในองค์กร เพื่อทำให้การทำธุรกรรม [...]

2021-11-01T14:55:00+07:00August 30, 2021|Blog@TH|

E-TAX INVOICE

e-Tax Invoice การจัดทำใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) โดยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามประมวลรัษฎากร[i]  มาตรา [...]

2021-09-07T13:59:26+07:00August 18, 2021|Blog@TH|
Go to Top