สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษขฐกิจและสังคม เตรียมจัด ETDA Live : Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ EP.2 ชวน 4 Service Providers เจ้าของนวัตกรรมกับแนวคิดนำ Digital ID มาผนวกกับแพลตฟอร์มในกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญ จากเวทีการแข่งขัน MEiD Hackathon: Digital ID Solution for All ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง อัปเดตนวัตกรรมใหม่ สู่การปลดล็อกการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของคนไทย ชมสดพร้อมกันวันที่ 29 เมษายน นี้ เวลา 13.30 น. ที่เฟซบุ๊กเพจ ETDA Thailand(https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า หลังจากที่ ETDA ชวนหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคนไทย ที่เป็นทั้งในบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการให้บริการ อีกทั้ง ยังมีในส่วนที่ทำหน้าที่ของ Service Provider ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้ อย่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เจ้าของบริการ D.DOPA, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เจ้าของบริการ Mobile ID และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เจ้าของบริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

พร้อมด้วย 3 ทีมเจ้าของสุดยอดนวัตกรรม Digital ID จากเวที MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All ได้แก่ ทีม UpPass ทีม Seekforce และทีม Brainergy มาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญในการเร่งเครื่อง Digital ID หรือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผ่านการส่งเสริมและร่วมสร้าง พัฒนาแนวคิดผ่านนวัตกรรม Digital ID ใน ETDA Live : Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ EP.1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมานั้น พบว่า ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวนมากในการเข้าร่วมและมีการดูย้อนหลังเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้อัปเดตนวัตกรรม ร่วมเรียนรู้ และได้มองภาพอนาคตร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองจากเจ้าของนวัตกรรม หรือ Service Provider ตัวจริงแบบเจาะลึก หลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น ETDA จึงต่อยอดสู่การจัด ETDA Live : Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ EP.2 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายนนี้ พร้อมจับมือ 4 Service Providers ทีมผู้เข้าแข่งขัน MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All ได้แก่

1) คุณณัฐวัฒน์ ศรีธัญรัตน์ CEO and Co-Founder บริษัท แอปติฟาย จำกัด ผู้แทนทีม Apptify แพลตฟอร์มสำหรับเซ็นเอกสารออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Self-sovereign Identity

2) คุณเสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิสทิงท์ จำกัด ผู้แทนทีม InDistinct เทคโนโลยีช่วยยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ยกระดับงานเอกสารสู่e-Document ได้ภายใน 10 นาที

3) คุณธนกฤษ ทาโน CEO and Co-Founder MANAWORK.com ผู้แทนทีม MANAGov แพลตฟอร์มบริการประชาชน ช่วยรับเรื่อง แจ้งข้อมูล ติดต่อภาครัฐง่าย เร็วขึ้น

4) คุณเสกสรร ดุษฎีวิโรจน์ CMO และคุณปุณยิศา อมรเทพรักษ์ CEO ซึ่งทั้ง 2 ท่านมาจาก Metacity Co., Ltd. ที่เป็นผู้แทนทีม Veracity แพลตฟอร์มเซ็นเอกสารออนไลน์ ด้วยนวัตกรรม Digital Signature ที่ยืนยันตัวตนคนเซ็นได้

ซึ่งทั้ง 4 ทีม จะมาร่วมพูดคุย แชร์ประสบการณ์ถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการต่างๆ ด้าน Digital ID ที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการเร่งเครื่องการใช้งานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของคนไทย พร้อมทิศทางความคาดหวังอนาคตของ Digital ID ของประเทศจากมุมมองของเจ้าของนวัตกรรม ซึ่งเวทีในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมทิ้งท้ายควันหลงจากการแข่งขัน MEiD Hackathon: Digital ID Solution for All ที่ ETDA และพาร์ทเนอร์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะเตรียมเปิดฉากกิจกรรมภายในแคมเปญ MEiD (มีไอดี) บริการไทยไร้รอยต่อในเฟสต่อไป

สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชม ETDA Live : Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ EP.2 พร้อมกันได้ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30-15.30 ที่ เฟซบุ๊กเพจ ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)

Source: Thailand Plus