ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการ ความ รวดเร็ว ปลอดภัย และ สะดวก ในการทำธุรกรรม การใช้งาน ลายเซ็นดิจิทัล หรือ e-Signature จึงกลายเป็น ทางเลือก สำคัญ สำหรับ องค์กร ธุรกิจ และหน่วยงาน ต่างๆ มากมาย
e-Signature หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบของการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรอง โดยกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา กฎหมายดังกล่าวถือว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นด้วยปากกา หากมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เทคโนโลยีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้เอกสารกระดาษ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงลดความเสี่ยงจากการสูญหายหรือถูกทำลายของเอกสาร

ประเภทของ e-Signature คำอธิบาย
Simple e-Signature เป็นการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นโดยวิธีการทั่วไป เช่น การพิมพ์ชื่อ หรือวาดลายเซ็นด้วยเมาส์ ไม่มีการรับรองความถูกต้องของผู้ลงนาม
Advanced e-Signature เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรับรองความถูกต้องของผู้ลงนาม โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
Qualified e-Signature เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูงสุด ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูงสุด

ข้อดี ข้อเสีย
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและส่งเอกสาร อาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบ e-Signature
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดเวลา ต้องมีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล หากไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การใช้งาน e-Signature ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ที่คาดหวังความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ยังส่งผลให้หลายองค์กรต้องปรับตัวโดยหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) และลดการสัมผัสเอกสาร ซึ่ง e-Signature ก็ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์นี้ได้

หากสนใจลายเซ็นดิจิทัลหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันด้านไอที รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ แอพบันทึกเวลาการทำงาน แจร์วิซระบบจัดการความรู้ซีดเคเอ็มโปรแกรมบริหารงานบุคคลออพติมิสติกโปรแกรมลายเซ็นดิจิทัลเวอราซิตี้โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์คลาวด์แอคเคาท์ ให้ทดลองใช้งานได้ฟรี
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านบทความหรือคอนเทนต์ด้านไอทีเพิ่มเติมได้ที่ บล็อกของฟิวชั่น โซลูชั่นบล็อกของระบบประชุมทางไกล ipphoneบล็อกของแชทบอท Chatframeworkบล็อกของระบบจัดการความรู้ซีดเคเอ็มบล็อกของแอพบันทึกเวลาแจร์วิซบล็อกของโปรแกรมลายเซ็นดิจิทัลเวอราซิตี้บล็อกของโปรแกรมบัญชีคลาวด์แอคเคาท์

และยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาไอทีคอนเท้นต์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ “[บทความแนะนำ]”