ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ทั้งในด้านความปลอดภัย ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการทำธุรกรรม ลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารและค่าจัดส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นที่นิยมและถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยกฎหมายรับรองความถูกต้องของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เทียบเท่าลายเซ็นด้วยหมึกในเอกสาร อ้างอิงจาก [https://www.veracity.biz/content/digital-signature/]

ประเภทของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

ประเภท คำอธิบาย
Basic เป็นการนำรูปภาพลายเซ็นมาแปะบนเอกสาร แต่ไม่มีการยืนยันตัวตนของผู้เซ็นใดๆ เลย จึงไม่สามารถใช้แทนลายเซ็นจริงได้
Advanced มีการใช้รหัสผ่านหรือการพิสูจน์ตัวตนอื่นๆ ในการเซ็นชื่อ ซึ่งให้ความปลอดภัยมากกว่า Basic แต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้ลงนามได้แน่ชัด
Qualified เป็นลายเซ็นที่มีการพิสูจน์ตัวตนที่เชื่อถือได้สูงสุด โดยใช้ใบรับรองดิจิทัล ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกลาง สามารถใช้แทนลายเซ็นจริงได้

ข้อดีและข้อเสียของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ข้อดี ข้อเสีย
ความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กหรือโจมตีทางไซเบอร์
ลดการใช้กระดาษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีความรู้และทักษะในการใช้งาน
ลดความผิดพลาดจากการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร อาจมีปัญหาด้านกฎหมายและข้อบังคับในบางประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการลายเซ็นและใบรับรองดิจิทัล
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

วิเคราะห์ความสำคัญของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน การทำธุรกรรมออนไลน์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ต้องลดการพบปะหรือสัมผัสกันมากขึ้น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมและการทำงาน ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนและระยะเวลา แม้ว่าจะมีข้อกังวลบางประการ แต่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ โดยการเลือกใช้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานสูง พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ดังนั้น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถปรับตัวและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง อ้างอิงจาก [https://www.veracity.biz/content/digital-signature/]

สรุปแล้ว ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ หากสนใจเรื่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เว็บไซต์ Veracity ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุด นอกจากนี้ Fusion Solution ยังมี โปรแกรมจัดการความรู้ SeedKM, โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน Jarviz, โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM-Payroll OPTIMISTIC, เครื่องมือวิดีโอคอลและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบครบวงจร ipphone, สร้าง Chatbot ในองค์กรแบบง่ายๆ Chatframework, โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์ CLOUDACCOUNT, สั่งซื้อ License Microsoft ได้ที่ SAVEMAK ให้ทดลองใช้ฟรีมากมาย

และยังสามารถอ่านบทความ หรือเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ได้ที่ บทความจากเว็บไซต์ Veracity หรือบทความเกี่ยวกับธุรกิจและไอทีอื่นๆ ได้ที่ บล็อกของ Fusion Solution, ipphone.ai, Chatframework, SeedKM