โลกใหม่ของการทำธุรกรรมด้วย ‘Digital Signature’ หรือ ‘ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค’

ทุกคน อาจจะมี ประสบการณ์ ในการต้อง ลงลายเซ็น บนเอกสาร ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารสัญญา, เช็ค, หรือ ใบรับรอง. การลงลายเซ็น นี้ ถือเป็น การยืนยัน ว่า เรา ยอมรับ หรือ อนุมัติ สิ่งที่ ระบุไว้ ในเอกสาร นั้นๆ. แต่ ในยุค ดิจิทัล นี้, การลงลายเซ็น ไม่จำเป็นต้อง เป็นการ วาดลายเซ็น ด้วยมือ อย่างเดียว แล้ว. มี วิธีใหม่ ที่ ทำให้การ ลงลายเซ็น นั้น ง่ายขึ้น และ รวดเร็วขึ้น นั่นคือ การใช้ ‘Digital Signature’ หรือ ‘ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค’.

‘Digital Signature’ หรือ ‘ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค’ คือ ลายเซ็น ที่ ถูกสร้างขึ้น และ ยืนยัน ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์. การใช้ ‘Digital Signature’ นี้ จะทำให้ การลงลายเซ็น บนเอกสาร หรือ การทำธุรกรรม ทางออนไลน์ นั้น ง่ายขึ้น และ ปลอดภัย มากขึ้น.
ตารางการเปรียบเทียบ ‘Digital Signature’ และ ‘ลายเซ็นด้วยมือ’

ลักษณะ ‘Digital Signature’ ‘ลายเซ็นด้วยมือ’
ความปลอดภัย มีความปลอดภัยสูง เนื่องจาก มีการเข้ารหัส ความปลอดภัยน้อยกว่า เนื่องจาก สามารถ ปลอมได้
ความรวดเร็ว รวดเร็ว ในการทำธุรกรรม ออนไลน์ ต้องใช้เวลา ในการส่งเอกสาร ไป-กลับ
ความสะดวก สามารถทำ ทุกที่ ทุกเวลา ต้องมี เอกสาร และ สถานที่ที่เหมาะสม

จากการเปรียบเทียบ ข้างต้น, จะเห็นได้ว่า ‘Digital Signature’ มี ประโยชน์ ที่ สูงกว่า ‘ลายเซ็นด้วยมือ’ ในหลาย ด้าน. โดยเฉพาะ ในยุค ดิจิทัล ที่ การทำธุรกรรม ออนไลน์ นั้น สำคัญ และ จำเป็น มากขึ้น.

‘Digital Signature’ หรือ ‘ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค’ นี้ ไม่เพียงแค่ ทำให้การ ลงลายเซ็น นั้น ง่ายขึ้น แต่ยัง ทำให้การ ทำธุรกรรม ออนไลน์ นั้น ปลอดภัย มากขึ้น ด้วย. ถ้าคุณ สนใจ ใน ‘Digital Signature’ นี้ หรือ ต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, ติดต่อ Fusion Solution และ Veracity Digital Signature.

คุณ สามารถ อ่านบทความ หรือ เนื้อหา IT อื่นๆ ได้ที่ Fusion Solution Blog และ Veracity Digital Signature Blog.