ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้การยืนยันตัวตนและการลงนามในเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ลายเซ็นดิจิตอลนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP เช่น SAP, Dynamics หรือ Software Workflow เช่น K2, Power Automate ได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเพิ่มเติม

ประโยชน์ของลายเซ็นดิจิตอล

ประโยชน์หลัก รายละเอียด
ความปลอดภัยสูง ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ความสะดวก ไม่ต้องใช้กระดาษ ลดเวลาในการส่งเอกสาร
การยืนยันตัวตน ยืนยันตัวตนผู้ลงนามได้แน่นอน
การตรวจสอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้ง่าย

การใช้ลายเซ็นดิจิตอลในธุรกิจ

ธุรกิจ การใช้ลายเซ็นดิจิตอล
การเงิน การลงนามในสัญญาและเอกสารการเงิน
การแพทย์ การยืนยันเอกสารทางการแพทย์
การศึกษา การลงนามในเอกสารทางการศึกษา
การจัดการทรัพย์สิน การลงนามในสัญญาเช่าและเอกสารทรัพย์สิน

เปรียบเทียบการใช้ลายเซ็นดิจิตอล

คุณสมบัติ ลายเซ็นดิจิตอล ลายเซ็นกระดาษ
ความปลอดภัย สูงมาก ปานกลาง
ความสะดวก สูง ต่ำ
การยืนยันตัวตน แน่นอน ไม่แน่นอน
การตรวจสอบ ง่าย ยาก

ลายเซ็นดิจิตอลมีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการต่าง ๆ หากคุณสนใจในลายเซ็นดิจิตอลหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สามารถติดต่อ Veracity และลองใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เช่น SeedKM, Jarviz, OPTIMISTIC, Veracity, CloudAccount, License Microsoft หรือบริการอื่น ๆ ที่ Savemak

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IT และเทคโนโลยีได้ที่ Fusion Solution Blog และ ChatFramework Blog