การ เซ็น เอกสาร ออนไลน์ เป็น เรื่อง ที่ ได้รับความ นิยม เพิ่ม มาก ขึ้น เรื่อย ๆ ใน ยุค ดิจิทัล ที่ ทุก คน ต้องการ ความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย

ก่อน หน้า นี้ การ เซ็น เอกสาร จะ ต้อง พิมพ์ เอกสาร ออก มา แล้ว เซ็น ด้วย ปากกา จากนั้น ก็ ส่ง ต่อ ไป ยัง ผู้รับ ด้วย วิธี ต่างๆ เช่น ทางไปรษณีย์ หรือ ส่ง ผ่าน พนักงาน รับส่ง เอกสาร ซึ่ง เสีย เวลา และ ค่าใช้จ่าย มาก ใน ปัจจุบัน เทคโนโลยี ได้ เข้า มา ช่วย ทำให้ การ เซ็น เอกสาร ทำ ได้ง่าย ขึ้น ด้วย ระบบ เซ็น เอกสาร ดิจิทัล และ การ เซ็น เอกสาร ออนไลน์

ประเภท คำอธิบาย
เซ็นเอกสารด้วยปากกาดิจิทัล ใช้ อุปกรณ์ ปากกา ดิจิทัล เซ็น ลง บน แท็บเล็ต หรือ จอ คอมพิวเตอร์
เซ็นเอกสารด้วยการอัปโหลดลายเซ็น สแกน ลายเซ็น มา เป็น ไฟล์ แล้ว อัปโหลด ลง ไป ใน เอกสาร
เซ็นเอกสารด้วยรหัสผ่านหรือ PIN ใช้ รหัส ส่วนตัว เซ็น แทน การ เซ็น ลายเซ็น

เมื่อ เปรียบเทียบ การ เซ็น เอกสาร แบบ ดั้งเดิม กับ การ เซ็น เอกสาร ออนไลน์ จะ เห็น ได้ว่า การ เซ็น แบบ ออนไลน์ มี ข้อดี หลาย ประการ ดังนี้

เซ็นเอกสารแบบดั้งเดิม เซ็นเอกสารออนไลน์
ต้องใช้เวลาในการพิมพ์เอกสารและจัดส่ง รวดเร็ว สามารถเซ็นได้ทันที่บนอุปกรณ์
เสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร มีความปลอดภัยสูง เอกสารเก็บอยู่บนระบบคลาวด์
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่าจัดส่ง
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษจำนวนมาก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ

การ เซ็น เอกสาร ออนไลน์ มี ความ ปลอดภัย สูง เนื่องจาก ใช้ เทคโนโลยี การ เข้ารหัส ข้อมูล ระดับสูง เช่น เทคโนโลยี บล็อกเชน หรือ ใช้ ลายเซ็น ดิจิทัล ที่ได้รับการ รับรอง จาก หน่วยงาน ที่ เชื่อถือ ได้ นอกจากนี้ ยัง มี ระบบ ตรวจสอบ ข้อมูล ผู้ใช้งาน เพื่อ ยืนยัน ตัวตน ก่อน เซ็น เอกสาร ทำให้ สามารถ พิสูจน์ ได้ว่า ผู้ใด เป็น ผู้เซ็น เอกสาร ชิ้น นั้น

หาก คุณ สนใจ ที่จะ เซ็น เอกสาร แบบ ออนไลน์ หรือ ต้องการ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ Veracity ผู้ให้บริการ ระบบ ดิจิทัล ไซน์เนเจอร์ (Digital Signature) หรือ ลายเซ็น อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ได้รับการ รับรอง มาตรฐาน และ มี ความ ปลอดภัย สูง นอกจากนี้ ยังมี ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ให้ ทดลอง ใช้งาน ฟรี อาทิ โปรแกรม SeedKM สำหรับจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร, โปรแกรม Jarviz สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, CloudAccount โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์, สั่งซื้อ License Microsoft หรือ Software อื่นๆ ได้ที่ Savemak, ระบบประชุมทางวีดีโอ สำหรับการประชุมออนไลน์, สร้าง Chatbot ธรรมดาๆ สำหรับองค์กรของคุณ หรือ ลองคุยกับ Chatbot ฟรีๆ ได้ที่ askmeplease.ai สำหรับ ผู้ที่ต้องการ เดินสาย Lan ก็สามารถติดต่อขอรับบริการจาก Fiberthai ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาไอทีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ บทความเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Teams, บทความเกี่ยวกับระบบประชุมทางวีดีโอ, บทความเกี่ยวกับการสร้าง Chatbot, บทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้, บทความเกี่ยวกับระบบบันทึกเวลาการทำงาน, บทความเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล, บทความเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ หรือ บทความเกี่ยวกับการสร้าง Chatbot