ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค (Electronic Signature) เป็นการพัฒนาที่สำคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งช่วยลดการใช้กระดาษและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมและเอกสารต่าง ๆ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคได้รับการยอมรับและถูกใช้ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งมีมาตราฐานและกฎหมายรองรับการใช้งาน
ตารางการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิค

ประเภทลายเซ็น การใช้งาน ประโยชน์ ตัวอย่างโปรแกรม
Basic E-Signature ใช้ในเอกสารทั่วไป สะดวกและรวดเร็ว Veracity
Advanced E-Signature ใช้ในเอกสารที่ต้องการความปลอดภัยสูง ป้องกันการปลอมแปลง DocuSign
Qualified E-Signature ใช้ในเอกสารทางกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย Adobe Sign

ข้อดีและข้อเสียของลายเซ็นอิเล็กทรอนิค

ข้อดี ข้อเสีย
สะดวกและรวดเร็ว อาจถูกปลอมแปลงได้
ลดการใช้กระดาษ ต้องมีการตั้งค่าความปลอดภัยสูง
สามารถใช้ในธุรกรรมออนไลน์ บางครั้งต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสะดวกสบายในการทำธุรกรรมและเอกสารต่าง ๆ แต่ก็ต้องมีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ดีเพื่อป้องกันการปลอมแปลง
สนใจใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิค?
หากคุณสนใจใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิค สามารถติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Veracity และยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจเช่น CloudAccount สำหรับการทำบัญชีออนไลน์ หรือ OPTIMISTIC สำหรับการจัดการ HRM-Payroll
แนะนำบทความอื่น ๆ
สามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการเอกสารได้ที่ Fusion Solution Blog และ SeedKM Blog
กลับไปที่บทความหลัก: การจัดการเอกสารในยุคดิจิทัล