แนะนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิค
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการลงนามเอกสารดิจิทัล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Software ERP และ Software Workflow ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเป็นไปตามมาตราฐานกฎหมายของประเทศไทย
ประเภทของลายเซ็นอิเล็กทรอนิค

ประเภทลายเซ็น ความปลอดภัย การใช้งานทั่วไป ค่าใช้จ่าย
ลายเซ็นดิจิทัล สูง ใช้ในเอกสารสำคัญ ปานกลาง
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคทั่วไป ปานกลาง ใช้ในเอกสารทั่วไป ต่ำ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคขั้นสูง สูงมาก ใช้ในเอกสารกฎหมาย สูง

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี ข้อเสีย
เพิ่มความสะดวกสบาย ต้องการเทคโนโลยี
ลดการใช้กระดาษ ค่าใช้จ่ายสูงในบางประเภท
ความปลอดภัยสูง ต้องการการฝึกอบรม

การใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิคในธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ การใช้งานลายเซ็น ประโยชน์
การเงิน การลงนามสัญญา ลดเวลาและค่าใช้จ่าย
การแพทย์ การอนุมัติเอกสาร เพิ่มความปลอดภัย
การศึกษา การลงทะเบียนนักเรียน เพิ่มความสะดวก

หากคุณสนใจในเทคโนโลยีลายเซ็นอิเล็กทรอนิค สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Veracity และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น SeedKM สำหรับการจัดการความรู้ภายในองค์กร และ Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาเข้าออกงาน

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและลายเซ็นอิเล็กทรอนิคได้ที่ Fusion Solution Blog และ Veracity Content

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากในยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการลงนามเอกสาร หากคุณสนใจสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Veracity