ในโลกยุคดิจิทัลที่ข้อมูลต่างๆ เปลี่ยนรูปเป็นดิจิทัลมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจึงมีความสำคัญยิ่ง หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ “ลายเซ็นดิจิทัล” (Digital Signature)

ลายเซ็นดิจิทัล คือ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดิจิทัล โดยจะมีการสร้างค่าแฮชหรือค่าดิจิทัลจากข้อมูลนั้นๆ และเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมาจากผู้ส่งที่ระบุไว้ และไม่มีการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้นกับข้อมูลนั้นในภายหลัง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล:

หัวข้อ คำอธิบาย
คุณสมบัติหลัก – ยืนยันตัวตนผู้ส่ง
– ป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
ประโยชน์ – เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลดิจิทัล
– ลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงข้อมูล
– ทดแทนลายเซ็นด้วยหมึก
กระบวนการ 1. สร้างค่าแฮชจากข้อมูล
2. เข้ารหัสค่าแฮชด้วยกุญแจส่วนตัว
3. ส่งข้อมูลและลายเซ็นดิจิทัล

บทบาทของลายเซ็นดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการทำธุรกรรมออนไลน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้เป็นอย่างดี

สนใจลายเซ็นดิจิทัลหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Fusion Solution พร้อมแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้องค์กร, Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, บริการ Microsoft License, Chatframework สร้างแชทบอทง่ายๆ, บริการดูแลระบบโทรศัพท์ IP Phone และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

ทำความรู้จักกับ Microsoft Teams สำหรับการประชุมทางไกล
แนะนำระบบประชุมทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ และอุปกรณ์ต่างๆ
Chatbot คืออะไร? ตัวช่วยอัจฉริยะสำหรับธุรกิจยุคใหม่
การจัดการความรู้คืออะไร? เหตุผลที่องค์กรต้องมี
ระบบบันทึกเวลาการทำงานดีๆ ช่วยธุรกิจได้อย่างไร
ทำความเข้าใจกับลายเซ็นดิจิทัล แนวทางการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร
AI Chatbot มาแรงส่งผลกระทบกับโลกอนาคตอย่างไร