ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยและ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดิจิทัลซิกเนเจอร์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือดังกล่าว มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 40 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงทศวรรษ 1970 หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ดิจิทัลซิกเนเจอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
[ตารางเปรียบเทียบประเภทของดิจิทัลซิกเนเจอร์]

ประเภท คำอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย
ดิจิทัลเซิร์ตซิกเนเจอร์ ใช้ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) ในการรับรองตัวตน ระดับความปลอดภัยสูง พิสูจน์ตัวตนได้อย่างชัดเจน ต้องมีการขอใบรับรองจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ค่าใช้จ่ายสูง
ดิจิทัลซิกเนเจอร์ด้วยชิปฮาร์ดแวร์ ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบฮาร์ดแวร์ เช่น Smartcard, USB Token ระดับความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พิเศษ ต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายสูง
ดิจิทัลซิกเนเจอร์ด้วยคีย์แบบซอฟต์แวร์ ใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างคีย์ดิจิทัลลงนาม ไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พิเศษ ค่าใช้จ่ายต่ำ ระดับความปลอดภัยต่ำกว่าการใช้ฮาร์ดแวร์

นอกจากการแบ่งประเภทตามวิธีการสร้างดิจิทัลซิกเนเจอร์แล้ว ยังสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้อีกด้วย ดังนี้
[ตารางเปรียบเทียบลักษณะการใช้งานดิจิทัลซิกเนเจอร์]

ลักษณะการใช้งาน คำอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย
ดิจิทัลซิกเนเจอร์สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงนามในเอกสารดิจิทัล เช่น PDF, Word, Excel สะดวก รวดเร็ว ประหยัดกระดาษ ต้องมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
ดิจิทัลซิกเนเจอร์สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ อาจมีค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรอง
ดิจิทัลซิกเนเจอร์สำหรับการเข้ารหัสข้อมูล ใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ระดับความปลอดภัยสูง ขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัสอาจยุ่งยากบ้าง

การนำดิจิทัลซิกเนเจอร์มาใช้งานนั้นมีข้อดีและประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ดิจิทัลซิกเนเจอร์ประเภทใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการ ระดับความปลอดภัยที่คาดหวัง และงบประมาณในการลงทุนด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทให้ดีก่อนตัดสินใจนำมาใช้งาน

หากสนใจ[ดิจิทัลซิกเนเจอร์]หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Veracity Digital Signature ได้ นอกจากนี้ Fusion Solution ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ โปรแกรมจัดการความรู้ SeedKM, Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, Veracity Digital Signature, โปรแกรมบัญชีออนไลน์ CloudAccount, สั่งซื้อ ใบอนุญาตไมโครซอฟท์ ได้ที่ Savemak, โซลูชั่นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำหรับ ipphone, สร้าง Chatbot ในองค์กรของคุณ ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน และหากต้องการ เดินสายแลนภายในอาคาร สามารถติดต่อ Fiberthai ได้เลย นอกจากนี้คุณยังสามารถ ทดลองใช้งาน Chatbot ฟรี ได้ที่ askmeplease.ai

และสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาไอทีเพิ่มเติมได้ที่ บทความเกี่ยวกับ Microsoft Teams, บทความเกี่ยวกับระบบประชุมทางไกล, บทความเกี่ยวกับ Chatbot, บทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้, บทความเกี่ยวกับการบันทึกเวลาทำงาน, บทความเกี่ยวกับดิจิทัลซิกเนเจอร์, บทความเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์