ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การทำธุรกรรมต่างๆ ย่อมต้องก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเซ็นสัญญา หรือเอกสารสำคัญต่างๆ ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเซ็นลงบนกระดาษอีกต่อไป แต่สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบออนไลน์ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย

การเซ็นสัญญาออนไลน์ หมายถึง กระบวนการในการลงนามเอกสารดิจิทัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ลงนามจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อน จากนั้นจึงสามารถเซ็นเอกสารได้ผ่านเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน เช่น ลายเซ็นดิจิทัล หรือการใช้รหัสผ่านในการยืนยันตัวตน เป็นต้น

ประเภทของการเซ็นสัญญาออนไลน์
ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทของการเซ็นสัญญาออนไลน์ ที่สามารถแบ่งออกได้ตามความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ดังนี้

ประเภท คำอธิบาย
1. ลายเซ็นดิจิทัลธรรมดา (Basic Digital Signature) เป็นการใช้ลายเซ็นแบบง่ายๆ เช่น การวาดลายเซ็นบนแท็บเล็ต หรือการอัปโหลดรูปลายเซ็น
2. ลายเซ็นดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Digital Signature) ใช้การยืนยันตัวตนที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การสแกนลายนิ้วมือ หรือการยืนยันผ่านรหัสผ่าน
3. ลายเซ็นดิจิทัลมาตรฐาน (Qualified Digital Signature) เป็นมาตรฐานสูงสุดของการเซ็นสัญญาออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูงสุด โดยมีการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

ข้อดีและข้อเสียของการเซ็นสัญญาออนไลน์

ข้อดี ข้อเสีย
✔ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ✘ อาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ
✔ สะดวกสบาย สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ✘ ต้องมีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบดิจิทัลบางอย่าง
✔ ช่วยลดการใช้กระดาษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
✔ เก็บรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและง่ายต่อการค้นหา

จากข้อมูลด้านบน สรุปได้ว่า [การเซ็นสัญญาออนไลน์]เซ็นสัญญาดิจิทัล เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของข้อมูลก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะหากต้องการใช้งานในระดับที่สูงขึ้น

หากสนใจ [การเซ็นสัญญาออนไลน์] หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Fusion Solution พร้อมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ทดลองใช้งานฟรี เช่น โปรแกรม SeedKM จัดการความรู้ภายในองค์กร โปรแกรม Jarviz บันทึกเวลาทำงาน โปรแกรม OPTIMISTIC จัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล Veracity Digital Signature โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์ CloudAccount สั่งซื้อ License Microsoft หรือสั่งซื้อ License อื่นๆ ที่ Savemak โซลูชันการประชุมทางวิดีโอ บริการครบวงจรสำหรับ ipphone สร้าง Chatbot ง่ายๆ ในองค์กรของคุณ Chatframework หากต้องการติดตั้ง สายแลน ติดต่อ Fiberthai สนทนากับ chatbots ฟรีได้ที่ askmeplease.ai

และยังสามารถอ่านบทความ หรือสารสนเทศด้านไอทีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ [บทความ Microsoft Teams], [บทความระบบประชุมทางไกล], [บทความ Chatbot], [บทความการจัดการความรู้], [บทความบันทึกเวลาการทำงาน], [บทความลายเซ็นดิจิทัล], [บทความโปรแกรมบัญชีออนไลน์], [บทความ Chatbot]