ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การใช้ “ลายเซ็นดิจิทัล” จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้ว ยังมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้ลายเซ็นแบบเดิมๆ อีกด้วย

ประเภทของลายเซ็นดิจิทัล:

ประเภท คำอธิบาย
1. ลายเซ็นดิจิทัลธรรมดา เป็นการนำรูปลายเซ็นจากการสแกนมาใส่ไว้ในไฟล์เอกสาร ซึ่งถือว่ายังไม่ปลอดภัยมากนัก
2. ลายเซ็นดิจิทัลแบบรหัสผ่าน มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็ยังมีช่องโหว่ได้
3. ลายเซ็นดิจิทัลแบบใบรับรอง ระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีการเข้ารหัสด้วยระบบกุญแจสาธารณะ ทำให้ยากต่อการปลอมแปลง

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการใช้ลายเซ็นดิจิทัล

ข้อดี ข้อเสีย
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อาจมีปัญหาความไม่คุ้นเคยกับระบบสำหรับผู้ใช้บางกลุ่ม
ลดการใช้กระดาษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีการดูแลรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
ความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง หากใช้ระบบที่ได้มาตรฐาน อาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบลายเซ็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน

จากข้อมูลของ Veracity ผู้ให้บริการระบบลายเซ็นดิจิทัลชั้นนำของไทย พบว่าแนวโน้มการใช้ลายเซ็นดิจิทัลมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และการลดการใช้ทรัพยากร

สรุปแล้วการใช้ “ลายเซ็นดิจิทัล” นับเป็นก้าวสำคัญสู่ความทันสมัยและการทำงานแบบไร้กระดาษมากขึ้น หากคุณสนใจจะนำระบบนี้มาใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก Fusion Solution ผู้ให้บริการโซลูชันด้านไอที และสามารถทดลองใช้บริการ Veracity Digital Signature ลายเซ็นดิจิทัลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงได้ฟรี

คุณยังสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ การทำบัญชีออนไลน์ การบริหารจัดการความรู้ หรือดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.fusionsol.com/blog/]

แนะนำบทความอื่นๆ:
และหากสนใจบทความเกี่ยวกับไอทีและเทคโนโลยีเพิ่มเติม ก็สามารถอ่านได้จากบทความเหล่านี้