ลายเซ็นดิจิตอลได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยให้การลงนามในเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย ลายเซ็นดิจิตอลนั้นต่างจากลายเซ็นธรรมดาที่ต้องการกระดาษและหมึก ลายเซ็นดิจิตอลเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทำให้การลงนามในเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญา การยืนยันตัวตน หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว Reference

คุณสมบัติของลายเซ็นดิจิตอล

คุณสมบัติ รายละเอียด
ความปลอดภัย การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ความสะดวก สามารถลงนามได้ทุกที่ทุกเวลา
การตรวจสอบ สามารถตรวจสอบลายเซ็นได้ง่าย
กฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย มาตรา 9, 26, 28 ของ พ.ร.บ ปี 2562

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

ระบบ การใช้งาน
ERP สามารถเชื่อมต่อกับ SAP, Dynamic
Software Workflow รองรับ K2, Power Automate
SharePoint ส่งเอกสารและจัดเก็บในพื้นที่ที่ต้องการ

การใช้งานในองค์กร

การใช้งาน ตัวอย่าง
เอกสารในองค์กร ลงนามในสัญญา, อนุมัติเอกสาร
การทำธุรกรรม ยืนยันตัวตน, ลงนามในเอกสารทางการเงิน
การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารในระบบ SharePoint

ลายเซ็นดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในยุคดิจิตอล ช่วยให้การลงนามในเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการใช้งานลายเซ็นดิจิตอล สามารถติดต่อได้ที่ Veracity นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SeedKM, โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน Jarviz, ระบบ HRM-Payroll OPTIMISTIC, โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์ CloudAccount, การติดตั้งสาย LAN Fiberthai

บทความอื่น ๆ ที่แนะนำ
สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิตอลและเนื้อหา IT อื่น ๆ ได้ที่ FusionSol Blog และ Veracity Content