ในยุค ดิจิทัล ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้ลายเซ็นดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ แต่การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลก็มีข้อควรระวังบางประการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

การใช้ลายเซ็นดิจิทัลเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เมื่อองค์กรมาตรฐานต่างๆ เริ่มพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ลายเซ็นดิจิทัลได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเหล่านั้น ลายเซ็นดิจิทัลจึงมีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น [https://www.veracity.biz/digital-signature-2/]

ประเภทของลายเซ็นดิจิทัล:

ประเภท คำอธิบาย
1. ลายเซ็นแบบง่าย เป็นลายเซ็นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการวาดลายเส้นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วนำมาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล แต่ขาดการรับรองความถูกต้อง
2. ลายเซ็นดิจิทัลมาตรฐาน เป็นลายเซ็นที่มีการเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัว ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้เซ็นและป้องกันการปลอมแปลงได้
3. ลายเซ็นแบบมีพยานหลักฐาน นอกจากจะมีการเข้ารหัสแล้ว ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลา สถานที่ และบริบทของการเซ็น
4. ลายเซ็นแบบยืนยันตัวตน ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้เซ็นผ่านกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การสแกนลายนิ้วมือหรือการจำลองใบหน้า

การใช้งานอย่างปลอดภัย:

 • เลือกใช้ผู้ให้บริการลายเซ็นดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยสูง
 • ป้องกันกุญแจส่วนตัวจากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์
 • หลีกเลี่ยงการใช้งานในสถานที่สาธารณะหรือผ่านเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย
 • เก็บรักษาหลักฐานการเซ็นไว้อย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
  การใช้งานอย่างง่ายดาย:
 • เลือกใช้บริการที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
 • หมั่นศึกษาคู่มือการใช้งานและเรียนรู้เทคนิคการใช้งานต่างๆ
 • ติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
 • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
  การใช้ลายเซ็นดิจิทัลอย่างปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งานนั้นต้องอาศัยทั้งการเลือกใช้บริการที่ได้มาตรฐาน การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และการศึกษาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หากสนใจบริการ ลายเซ็นดิจิทัล มาตรฐานสูง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Veracity ผู้ให้บริการระบบลายเซ็นดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย หรือสนใจทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Fusion Solution เช่น ระบบบริหารจัดการความรู้ SeedKM แอปบันทึกเวลาทำงาน Jarviz โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน Optimistic โปรแกรมบัญชีออนไลน์ CloudAccount ฯลฯ
  และสามารถอ่านบทความหรือคอนเทนต์ไอทีเพิ่มเติมได้ที่ บทความด้านไอที Fusion Solution บทความไอที ipphone.ai บทความด้าน Chatbot และ AI