ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคมีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคเริ่มต้นขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำธุรกรรมและการลงนามต่างๆ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ประเภทของลายเซ็นอิเล็กทรอนิค

ประเภทของลายเซ็นอิเล็กทรอนิค ลักษณะการใช้งาน ข้อดี ข้อเสีย
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคพื้นฐาน ใช้ในการลงนามทั่วไป สะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยต่ำ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคขั้นสูง ใช้ในการทำธุรกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนการใช้งานซับซ้อนกว่า
ลายเซ็นดิจิทัล ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน มีการยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวด ค่าใช้จ่ายสูง

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของลายเซ็นอิเล็กทรอนิค

ประเภทของลายเซ็นอิเล็กทรอนิค ข้อดี ข้อเสีย
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคพื้นฐาน สะดวกและรวดเร็ว ความปลอดภัยต่ำ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคขั้นสูง มีความปลอดภัยสูงและมีการเข้ารหัส ขั้นตอนการใช้งานซับซ้อนและอาจใช้เวลา
ลายเซ็นดิจิทัล การยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดและปลอดภัย ค่าใช้จ่ายสูงและต้องการการดูแลรักษา

การวิเคราะห์ข้อมูลลายเซ็นอิเล็กทรอนิคจาก Veracity

ข้อมูลจาก Veracity รายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรฐานกฎหมายของประเทศไทย ตามมาตรา 9, 26, 28 ของ พ.ร.บ ปี 2562
การเชื่อมต่อกับ Software ERP สามารถเชื่อมต่อกับ SAP, Dynamic และอื่นๆ
การชำระเงิน สามารถเลือกจ่ายแบบเหมารายปีหรือ per Sign

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคที่พัฒนาจาก Veracity เป็นระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคที่มีมาตรฐานตามกฎหมายของประเทศไทย โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Software ERP และ Workflow ได้อย่างง่ายดาย

สรุป

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคมีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล โดยมีความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน หากคุณสนใจในลายเซ็นอิเล็กทรอนิคหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Fusion Solution หรือทดลองใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น Veracity, SeedKM, Jarviz, CloudAccount, IPPhone, ChatFramework, OPTIMISTIC, Fiberthai

แนะนำบทความอื่นๆ

คุณยังสามารถอ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่: