ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคคืออะไร
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิค หรือ E-Signature เป็นการลงลายมือชื่อในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้แทนลายเซ็นแบบดั้งเดิม สามารถใช้ในเอกสาร PDF และมีความปลอดภัยสูง

ประโยชน์ของลายเซ็นอิเล็กทรอนิค

ประโยชน์ รายละเอียด
ความสะดวก ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเซ็น
ความรวดเร็ว สามารถลงลายเซ็นและส่งเอกสารได้ทันที
ความปลอดภัย มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการปลอมแปลง
การจัดเก็บที่ง่ายขึ้น เอกสารสามารถจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

วิธีการเพิ่มลายเซ็นใน PDF

ขั้นตอน รายละเอียด
1. เปิดโปรแกรม PDF ใช้โปรแกรมเช่น Adobe Acrobat
2. เลือกเครื่องมือเซ็น ไปที่เมนู “Fill & Sign” หรือ “Sign Document”
3. เพิ่มลายเซ็น เลือก “Add Signature” แล้วอัปโหลดลายเซ็นของคุณ
4. วางลายเซ็น เลือกตำแหน่งที่ต้องการลงลายเซ็น
5. บันทึกและส่งออก บันทึกเอกสารและส่งออกไปยังผู้ที่ต้องการ

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี ข้อเสีย
ความปลอดภัยสูง ต้องการอุปกรณ์ดิจิทัล
ลดการใช้กระดาษ อาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม
ความรวดเร็วและประหยัดเวลา ต้องมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคใน PDF เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานที่ต้องการความรวดเร็วและปลอดภัย สามารถลดขั้นตอนในการพิมพ์และส่งเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณสนใจในลายเซ็นอิเล็กทรอนิค หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Veracity และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถทดลองใช้ได้ฟรี เช่น SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร, Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร HRM-Payroll, Veracity ลายเซ็นดิจิทัล, CloudAccount โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์, Microsoft License หรือสั่งซื้อไลเซนส์อื่นๆ ที่ Savemak, ipphone โซลูชันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต, Chatframework สร้างแชทบอทง่ายๆ ในองค์กรของคุณ, หากต้องการติดตั้งสาย LAN ติดต่อ Fiberthai, ทดลองแชทกับแชทบอทฟรีที่ askmeplease

สามารถอ่านบทความอื่นๆ หรือเนื้อหา IT ที่น่าสนใจได้ที่

  1. Fusion Solution Blog
  2. IP Phone Learn
  3. Chatframework Blog
  4. SeedKM Blog
  5. Jarviz Blog
  6. Veracity Content
  7. CloudAccount Content
  8. AskMePlease Blog