ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเซ็นเอกสารเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยขึ้น โดยมีการใช้งานมาตั้งแต่ช่วงปี 1990s การพัฒนาลายเซ็นดิจิตอลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
คุณสมบัติของลายเซ็นดิจิตอล

หมายเลข คุณสมบัติ รายละเอียด
1 ความปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสขั้นสูง
2 ความสะดวก สามารถเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ทันที
3 การยอมรับ ได้รับการยอมรับจากกฎหมายทั่วโลก
4 ความแม่นยำ ป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น

ข้อดีและข้อเสียของลายเซ็นดิจิตอล

หมายเลข ข้อดี ข้อเสีย
1 รวดเร็ว ต้องมีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่รองรับ
2 ประหยัด มีค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าเริ่มต้น
3 ปลอดภัย อาจมีความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์
4 ถูกกฎหมาย ต้องมีการอัปเดตเทคโนโลยีอยู่เสมอ

การวิเคราะห์ลายเซ็นดิจิตอล

หมายเลข การใช้งาน ความสำคัญ
1 ธุรกิจ ลดเวลาในการเซ็นเอกสาร
2 กฎหมาย ป้องกันการปลอมแปลง
3 การเงิน เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรม
4 การศึกษา ใช้ในการรับรองเอกสารการศึกษา

ลายเซ็นดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเซ็นเอกสาร หากสนใจในลายเซ็นดิจิตอลหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Veracity และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ระบบบริหารงานบุคคล OPTIMISTIC, โปรแกรมบันทึกเวลา Jarviz, ระบบจัดการความรู้ SeedKM

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานลายเซ็นดิจิตอลได้ที่ Fusion Solution Blog, Veracity Content, และ CloudAccount Content

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิตอล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Fusion Solution Blog, Veracity Content