ลายเซ็นดิจิตอลเป็นการพัฒนาที่ทำให้การลงลายมือชื่อในเอกสารสามารถทำได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยในยุคดิจิตอล มันเป็นการยืนยันตัวตนและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร ซึ่งมีความสำคัญมากในธุรกิจและการดำเนินการทางกฎหมาย

ลายเซ็นดิจิตอลเริ่มต้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ลงลายมือชื่อได้ โดยมีการนำมาใช้ในหลายๆ องค์กรและบริษัทเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความซับซ้อนในการทำงาน

ประเภท รายละเอียด
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ลงนาม
ลายเซ็นดิจิตอล มีความปลอดภัยสูงกว่าและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ข้อดีและข้อเสียของลายเซ็นดิจิตอล

ข้อดี ข้อเสีย
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสาร ต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการใช้งาน
เพิ่มความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน อาจมีปัญหาทางกฎหมายในบางประเทศ
สามารถใช้งานร่วมกับระบบ ERP และ Workflow อื่นๆ ต้องมีการฝึกอบรมเพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง

ลายเซ็นดิจิตอลมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิตอล เนื่องจากสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและลดความซับซ้อนในการจัดการเอกสาร

ลายเซ็นดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการเอกสารสำคัญ หากคุณสนใจในลายเซ็นดิจิตอล หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Veracity และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ลองใช้งานฟรี เช่น SeedKM, Jarviz, OPTIMISTIC, CloudAccount, และ Fiberthai

สามารถอ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Fusion Solution Blog และ SeedKM Blog