ระบบรับรองลายเซ็นดิจิตอลได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมออนไลน์ การพัฒนานี้เริ่มต้นจากการใช้ลายเซ็นดิจิตอลในระบบ ERP และ Workflow ต่างๆ เช่น SAP และ Power Automate เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้ง่าย
คุณสมบัติและประโยชน์ของระบบรับรองลายเซ็นดิจิตอล

คุณสมบัติ ประโยชน์
การเชื่อมต่อกับ ERP ช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
มาตราฐานตามกฎหมาย รองรับมาตราฐานตาม พ.ร.บ ปี 2562 มาตรา 9, 26, 28
การจ่ายเงิน มีทั้งการจ่ายแบบเหมารายปีและ per Sign
ความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบรับรองลายเซ็นดิจิตอล

ข้อดี ข้อเสีย
ความปลอดภัยสูง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
สะดวกสบาย ต้องการการเรียนรู้และฝึกอบรม
เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ง่าย อาจมีปัญหาในบางกรณีที่ระบบไม่รองรับ

ระบบรับรองลายเซ็นดิจิตอลมีความปลอดภัยสูง และสะดวกสบายในการใช้งาน ทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้ง่าย เช่น ERP และ Workflow ต่างๆ

หากคุณสนใจในระบบรับรองลายเซ็นดิจิตอล สามารถติดต่อได้ที่ Veracity นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โปรแกรมบริหารความรู้ SeedKM, โปรแกรมบันทึกเวลา Jarviz, โปรแกรม HRM-Payroll OPTIMISTIC, โปรแกรมบัญชีออนไลน์ CloudAccount, ระบบลงลายเซ็นดิจิตอล Veracity, การติดตั้งสาย LAN Fiberthai

แนะนำบทความอื่นๆ
คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IT ได้ที่ Fusion Solution, ipphone, Chatframework, SeedKM, Jarviz, Veracity, CloudAccount, AskMePlease, OPTIMISTIC