ลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) เป็นการยืนยันตัวตนและความถูกต้องของเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นมีการใช้งานตั้งแต่ยุค 1990 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์ ปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในหลายวงการ เช่น การเงิน การแพทย์ และการศึกษา
ประเภทของลายเซ็นดิจิทัล

ประเภท ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน ข้อดี
ลายเซ็นพื้นฐาน ใช้ในการยืนยันตัวตนเบื้องต้น อีเมล ง่ายต่อการใช้งาน
ลายเซ็นขั้นสูง มีการเข้ารหัสเพิ่มเติม เอกสารทางการเงิน ปลอดภัยสูง
ลายเซ็นที่ได้รับการรับรอง ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ สัญญาทางธุรกิจ ความน่าเชื่อถือสูง

ข้อดีและข้อเสียของลายเซ็นดิจิทัล

ข้อดี ข้อเสีย
ปลอดภัย ต้องการความรู้พื้นฐาน
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายสูง
ใช้งานง่าย ต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะ

จากข้อมูลที่ได้รับจาก Fusion Solution, Veracity, และ Optimistic App พบว่าลายเซ็นดิจิทัลมีความปลอดภัยสูง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น SAP, Dynamic และ K2

ลายเซ็นดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในยุคดิจิทัล มีความปลอดภัยสูงและช่วยลดเวลาในการดำเนินการ หากคุณสนใจลายเซ็นดิจิทัลหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สามารถติดต่อ Fusion Solution และลองใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เช่น SeedKM, Jarviz, และ OPTIMISTIC

แนะนำบทความอื่น ๆ
หากคุณสนใจสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ที่ Fusion Solution Blog, IP Phone Blog, และ Chatframework Blog