Digital Signature คือ?

“คุณจะมั่นใจได้อย่างไร? ว่าไฟล์ที่คุณได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือใครก็ตาม จะไม่ได้ถูกปลอมแปลง หรือแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะถึงมือคุณ และไฟล์ที่คุณได้รับนั้น เป็นของจริงหรือไม่ ?”

ทำไม Digital Signature จึงสำคัญต่อการทำงานในองค์กร?

Digital Signature คือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถยืนยันความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน เพราะไม่ใช่แค่การทำสัญลักษณ์หรือรูปภาพลายเซ็นเท่านั้น แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการที่ซับซ้อน ยากต่อการปลอมแปลง Free e-signature test

 

Digital Signature ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

 

 • Signer Authentication : ความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครคือผู้เซ็นเอกสาร ลายเซ็นนั้นจะต้องสามารถเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารนั้นได้
 • Data Integrity : ความสามารถในการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไปแล้วหรือไม่
 • Non-repudiation : ต้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสารนั้น

**************************************************************************************************************************************************************************************************

Digital Certificate คือ?

Digital Signature จำเป็นต้องมี Digital Certificate หรือ “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” ในการเข้ารหัสและลงลายเซ็นในเอกสารต่างๆ สามารถรักษาความลับ, ความถูกต้องของข้อมูลได้ และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เอกสารนั้นอีกด้วย

Digital Certificate ออกโดยองค์กรกลางที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สาม เรียกว่า องค์กรออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA หรือ Certificate Authority) เช่น TOT CA ของ บมจ.ทีโอที, CAT CA ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นต้น **************************************************************************************************************************************************************************************************

ประโยชน์ของ Digital Signature

 1. ป้องกันการแก้ไข/ปลอมแปลงเอกสารได้
 2. เพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสารได้ว่าเป็นเอกสารฉบับจริง
 3. สามารถยืนยันตัวตนของผู้เซ็นเอกสารได้อย่างชัดเจน ยากต่อการปฏิเสธความรับผิดชอบ
 4. สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ เสมือนการเซ็นลงนามในกระดาษด้วยหมึกปากกา
 5. ลดการใช้กระดาษ และประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
 6. ค้นหาเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว
 7. ลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารได้

**************************************************************************************************************************************************************************************************

คุณสมบัติ Veracity

 • แพลตฟอร์มทำ Digital Signature แบบสมบูรณ์
 • มาตราฐานลงลายมือชื่อ มาตรา 9,26,28 ( ประกาศของ ETDA )
 • Web API เพื่อการเชื่อมต่อ ระบบ ERP หรือ Workflow ที่มีใช้อยู่
 • ระบบโมดูลลายเซ็นดิจิทัลของ PDF เพื่อส่งให้ผู้ซื้อ
 • ระบบโมดูลการจัดเก็บ Certificate แบบ Multiple Cert.
 • ระบบโมดูลการค้นหา และตรวจสอบ Log
 • สนับสนุนระบบ Multi Tenant ไม่จำกัด
 • สนับสนุนการ Sign แบบใช้ Password
 • ระบบ Permission ทั้งสำหรับ Single Tenant และ Multi Tenant
 • สนับสนุนทั้งระบบ Code base deploy และ Docker Base ใช้ได้ทั้ง Monolith และ Micro Service Architecture

บริการของ Fusion Solution

 • Fusion ให้บริการ E-Signature สำหรับการทำ Paperless โดยครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเอกสาร E-Form , Process การทำงานของ Workflow รวมถึงการ Stamp E-Signature ให้กับเอกสาร PDF เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล
 • Solution ที่หลากหลาย ที่เหมาะกับเอกสารแต่ละประเภท เช่น เอกสารภายในบริษัท เอกสารทางบัญชี เอกสารสัญญา ที่มีการจัดการไม่เหมือนกัน
 • Solution สำหรับการจัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร และ ขั้นตอนการป้องกันเอกสาร ที่ผ่านมาตรฐาน PDPA มั่นใจได้ 100 % สำหรับเอกสารที่มีความสำคัญ
 • Solution Monitor การเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ แบบ Realtime ช่วย Admin ในการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการ

 

E-Signatureเซ็นต์ง่าย ได้ทุกที่

เพียง Click เดียวจบ อยู่ที่ไหนก็เซ็นต์ได้สบาย

 

บทความเกี่ยวกับข้อง

การเพิ่ม Digital Signature ในเอกสาร Office

**************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]