กระดาษในขบวนการทำงาน

กระดาษในขั้นตอนการทำงาน ณ. ปัจจุบัน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร มามากกว่า 100 ปี โดยจุดเริ่มต้นที่เป็นกระดาษที่ใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันมากที่สุด

ถูกบันทึกว่าเกิดขึ้นในประเทศจีน เมื่อค.ศ.105 โดยขุนนางท่านหนึ่งชื่อว่า ไซลั่น แต่ในภายหลังมีการค้นพบกระดาษซึ่งมีอายุยาวนานกว่าถึง 140 ปีก่อนคริสตกาล

ในขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน ถือ แม้ว่าจะมี computer เข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลแล้ว ตั้งแต่ 50 ปีที่แล้วแต่ข้อมูลอีกจำนวนมากยังเป็นการทำงานโดยใช้กระดาษกันเหมือนเดิม โดยกระดาษยังเป็นที่ 1 ในใจของผู้ทำงานเพราะ ง่าย ในการบันทึกมีแค่ กระดาษกับปากกา ก็จบใช้งานได้แล้ว แต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารอยากให้ทุกอย่างเร็วขึ้น จุดที่ต้องเปลี่ยนไปก็คือ การหาทางยกเลิกกระดาษในการทำงานนี่เอง

แนวคิดการยกเลิกมีมานานมาก แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จ เพราะ ติดประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของสิ่งที่มาแทนกระดาษ และสิ่งที่เราชื่อถือข้อมูลในกระดาษก็เพราะในกระดาษมีลายเซ็น นั่นเอง ที่เราชื่อถือในลายเซ็นกันมาเป็น 100 ปี

ดังนั้นต้องสร้างสิ่งที่น่าเชือถือเทียงเท่าลายเซ็น คือ เรื่องที่ต้องทำเพื่อที่จะยกเลิกกระดาษ

และในปี 2563 กฎหมายเรื่องการใช้ ลายเซ็นดิจิทัล ก็ประกาศใช้ทำให้เป้าหมายของการยกเลิก กระดาษในขั้นตอนการทำงานจึงทำได้จริงแล้ว ณ. ปัจจุบัน